• Nieuwjaarsspeech voorzitter EFC'58

 • Beste Leden- en sportvrienden.

  Bij onze vereniging is de gewoonte dat we tijdens de traditionele nieuwjaarsborrel even gezamenlijk terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Helaas is dit niet mogelijk in verband met het Covid-19 virus en de door onze regering afgekondigde maatregelen. Daarom richt ik mij, in mijn 3,5 jaar voorzitterschap dus al voor de tweede keer op deze wijze tot jullie. 

  Het is wederom een hectisch en raar jaar geweest waarin erg veel van ieders incasseringsvermogen is gevraagd. Wij als Hoofdbestuur hebben getracht om op de juiste wijze invulling te geven aan de ons door de overheid opgelegde spelregels en ik denk dat we daarin ook zijn geslaagd. Sportief ging en gaat het onze vereniging redelijk tot zeer goed en dat hopen we ook zo te houden. 

  Ook organisatorisch zijn de meest belangrijke zaken goed geregeld. Er hebben zich een aantal kandidaat vrijwilligers aangemeld die inmiddels invulling geven aan diverse functies, maar is er ook sterk de behoefte aan meer vrijwilligers. Ik doe bij deze dan ook een beroep op eenieder om zelf, of in zijn omgeving eens na te gaan of er mensen zijn die iets willen terug doen voor de gemeenschap. 

  Financieel kunnen we nog steeds onze eigen boontjes doppen en komt ons voorbestaan gelukkig niet in gevaar. Door onder meer de steun van onze leden en trouwe en loyale sponsoren schrijven wij nog steeds zwarte cijfers en daar zijn we erg trots op. 

  Het is voor iedereen, zowel jong en oud een moeilijk jaar geweest en dat zal het komend jaar zoals het er nu uitziet wel even zo blijven. In augustus/september zijn we vol goede moed gestart met de nieuwe competities maar helaas weer achterhaald door Covid 19. Vooral de laatste maatregelen zijn voor een vereniging erg slecht en ingrijpend. 

  We kunnen nu niet samen zijn op ons sportpark en in de kantine, wat normaal garant staat voor een fijn en gezellig verenigingsleven. Laten we hopen dat na 14 januari 2022 dit alles weer meer mogelijk is en dat we gezamenlijk competities af kunnen maken, met de nodige successen die te behalen zijn. 

  Vanaf deze plaats maak ik graag van de gelegenheid gebruik om alle leden en sportvrienden, samen met jullie naasten en die jullie dierbaar zijn een gezond en gelukkig 2022 toe te wensen. Heel graag had ik dit jullie natuurlijk allemaal persoonlijk toegewenst maar helaas dat zit er momenteel niet in! .

  Hopelijk snel tot ziens op ons sportpark of in onze kantine en blijf gezond!

  Wim Peter van Panhuis, Voorzitter efc’58