• Nieuwe Leden van Verdienste benoemd

  • Het is bij de Ermelose Football Club efc'58 de gewoonte dat tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering mensen die iets bijzonders voor de club hebben betekend in het zonnetje worden gezet. Zo zijn er leden die al een aanzienlijk aantal jaren lid zijn van de club en in sommige gevallen daar ook een speldje voor krijgen. Of vrijwilligers die een lustrumwaardig aantal jaren voor de club actief zijn worden in het zonnetje gezet. Deze avond werden er vier leden voor hun bijzondere verdienste voor de club benoemd tot EFC'58 Lid van Verdienste. Cees van Reijen, Henk Boon, Marjon ten Hove- Uljee en Gerrit Bruggeman viel deze eer tijdens de Algemene Ledenvergadering ten deel. Zij kregen in een redelijk volle kantine uit handen van interim-voorzitter Jan Peet een oorkonde, boeket bloemen en tevens zal hun naam worden bijgeschreven op het daarvoor bestemde bord in de kantine. De EFC'58 leden die, of zoveel jaren lid- en of vrijwilliger zijn bij de club werden daarmee van harte gefeliciteerd en mochten het applaus in ontvangst nemen. Op de foto een van de gelukkige Leden van Verdienste 'Henk Boon'