• Corona en contributie

 • “Moeten we nog steeds contributie betalen, nu wedstrijden en trainingen niet doorgaan vanwege het coronavirus?” Deze vraag krijgen we steeds vaker. Het antwoord op dit moment is: ja, tot nader bericht blijven we contributie van je rekening afschrijven. Hieronder leggen we uit waarom.  

  EFC zijn we met z’n allen en met z’n allen moeten we door deze moeilijke tijd heen. Een voetbalclub is een vereniging van leden. Het is geen ‘winkel’ waar je als klant voetbalplezier koopt. Het is dus ook niet zo dat je niet hoeft te betalen als je dat voetbalplezier niet of minder krijgt. Een vereniging betekent dat je samen verantwoordelijk bent voor hoe het met de club gaat.  

  Daarom is er ook elk jaar een jaarvergadering waarbij de leden beslissen wat er binnen de club gebeurt. De leden kiezen het bestuur dat de club draaiende houdt. De leden hebben het laatste woord. Met andere woorden: de club bestaat omdat er leden zijn. De kantine-inkomsten zijn volledig weggevallen en veel kosten lopen gewoon door. Zonder contributie van de leden gaan we het als club niet overleven. 

  Gelet op bovenstaande neemt het bestuur vooralsnog het standpunt in, dat we de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met z’n allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden hiervoor begrip te hebben. Hoe rot het ook is dat er nu minder gevoetbald kan worden: dat maakt niet uit voor de verplichting om contributie te betalen. 

  Juridisch is er geen ‘wederkerigheid van rechten en plichten is’, zoals dat bij een koopovereenkomst bijvoorbeeld wel is. In “gewone mensentaal”: ook al kunnen we nu niet met elkaar binnen de club volledig doen waarvoor we opgericht zijn, tóch moeten we als leden onze contributie betalen. Zonder leden geen club, zonder contributie geen toekomst
  Als lid moet je dus gewoon contributie betalen.  

  We hopen echter dat je de contributie niet alleen betaalt omdat het moet, maar vooral omdat je het belangrijk vindt dat EFC er is en er straks ook nog zal zijn. EFC zijn we met z’n allen! In goede en slechte tijden. Mocht je moeite hebben om de contributie te voldoen neem dan contact op met de penningmeester. In voorkomende gevallen valt er wellicht een regeling te treffen.