• Contributie in coronatijd

  • EFC zijn we met z’n allen en met z’n allen moeten we door deze moeilijke tijd, laten we het “coronatijd” noemen heen. Een voetbalclub als EFC’58 is een vereniging van leden en is geen winkel waar je als klant ‘voetbalplezier’ koopt. Het is derhalve dus ook niet zo dat je niet hoeft te betalen als je dat voetbalplezier vanwege de Coronatijd niet of minder krijgt. 

    Een vereniging betekent ook dat je samen verantwoordelijk bent voor hoe het met de club gaat. Daarom is er ook elk jaar een jaarvergadering waarbij de leden beslissen over wat er binnen de club gebeurt, de leden hebben daarin altijd het laatste woord. 

    Met andere woorden: de club bestaat omdat er leden zijn en zonder contributie van de leden gaan we het als club niet overleven. De kantine-inkomsten zijn door Corona al tijden volledig weggevallen en veel kosten lopen gewoon door. Gelet op bovenstaande neemt het bestuur vooralsnog het standpunt in, dat we de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met z’n allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. 

    Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden hiervoor begrip te hebben. Als lid dien je dus gewoon contributie te betalen. We hopen echter van harte dat je als lid de contributie niet alleen betaalt omdat het moet, maar vooral omdat je het belangrijk vindt dat EFC’58 er is en er straks ook nog zal zijn. EFC zijn we met z’n allen! In goede en slechte tijden. Mocht je echter momenteel moeite hebben om de contributie te voldoen neem dan contact op met de penningmeester. In voorkomende gevallen valt er wellicht een regeling te treffen.

    Het bestuur heeft besloten om, als verzachting van de gevolgen van de corona-maatregelen de laatste termijn van de contributie beschikbaar te stellen voor een activiteit van de teams. Een activiteit die natuurlijk iets te maken moet hebben met sport/voetbal en/of teambuilding kan aangevraagd/voorgesteld worden bij het bestuur als de corona-situatie dit weer toelaat.