• 3B-Security & Recherche beveiligde de Zanderij

  • Martijn Bouwman, directeur- eigenaar van 3B-Security & Recherche bewaakte tijdens de Corona lockdown sportpark de Zanderij. Martijn, wiens zoon bij EFC’58 voetbalt assisteerde daarmee de BOA welke met de beveiliging belast was. Jongeren, maar ook ouderen klommen over de hekken om illegaal op het gesloten sportpark aanwezig te kunnen zijn. Er staan weliswaar borden op de hekken met “toegang verboden” die ook wettelijk zijn en waar dus op gehandhaafd zou moeten worden maar om daar iedere keer op te controleren is ondoenlijk. Dankzij de spontaan toegezegde assistentie van 3B-Security & Recherche, tevens sponsor bij EFC’58 is de overlast tot een minimum beperkt gebleven. Heeft u ook iets wat beveiligd moet worden of een recherche zaak, dan bevelen wij onze sponsor natuurlijk van harte aan.